سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا غفاری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۵) / دستيار اول فيلمبردار (۳) / فيلمبردار (۱) / گروه فيلمبرداري (۳) / دستيار فيلمبردار (۱۲) / گروه فني فيلمبرداري (۷) / دستيار دكور (۱) / با تشكر از (۱) / گروه فني  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار دكور   با تشكر از   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  من و دبورا (۱۳۸۴)
  ۲ -  زن سمي (۱۳۸۲)
  ۳ -  ماني و ندا (۱۳۷۹)
  ۴ -  باشگاه سري (۱۳۷۷)
  ۵ -  زير درختان زيتون (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار دكور   با تشكر از   گروه فني  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  من و دبورا (۱۳۸۴)
  ۲ -  شاه خاموش (۱۳۸۲)
  ۳ -  مهمان مامان (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار دكور   با تشكر از   گروه فني  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  فصل نرگس (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار دكور   با تشكر از   گروه فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  پل چوبي (۱۳۹۰)
  ۲ -  باد و شقايق (۱۳۷۶)
  ۳ -  شب روباه (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار دكور   با تشكر از   گروه فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  زنداني 707 (۱۳۸۰)
  ۲ -  شب برهنه (۱۳۸۰)
  ۳ -  مزاحم (۱۳۸۰)
  ۴ -  نوروز (۱۳۸۰)
  ۵ -  تكيه بر باد (۱۳۷۹)
  ۶ -  ماني و ندا (۱۳۷۹)
  ۷ -  دستهاي آلوده (۱۳۷۸)
  ۸ -  شيرهاي جوان (۱۳۷۸)
  ۹ -  قصه هاي كيش(اپيزود اول، كشتي يوناني) (۱۳۷۷)
  ۱۰ -  جان سخت (۱۳۷۶)
  ۱۱ -  فرار بزرگ (۱۳۷۶)
  ۱۲ -  هفت گذرگاه (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار دكور   با تشكر از   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سگ كشي (۱۳۷۹)
  ۲ -  كمكم كن (۱۳۷۷)
  ۳ -  خلبان (۱۳۷۶)
  ۴ -  سفر پرماجرا (۱۳۷۴)
  ۵ -  زير درختان زيتون (۱۳۷۲)
  ۶ -  قرق (۱۳۷۰)
  ۷ -  دخترك كنار مرداب (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار دكور   با تشكر از   گروه فني  
 1. دستيار دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  چه كسي امير را كشت (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار دكور   با تشكر از   گروه فني  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  گشت ارشاد (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار دكور   با تشكر از   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زندگي (۱۳۷۶)
  ۲ -  بهترين باباي دنيا (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.