سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اكبر محمدی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / جانشين مدير توليد (۱) / نوازنده (۲) / مدير تداركات (۲) / گروه تداركات (۱) / مسئول جلوه هاي ويژه (۳) / جلوه هاي ويژه (۷) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   نوازنده   مدير تداركات   گروه تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آقاي شانس (۱۳۷۳)
  ۲ -  چشم شيطان (۱۳۷۲)
  ۳ -  افق (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   نوازنده   مدير تداركات   گروه تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  يك قدم تا خدا (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   نوازنده   مدير تداركات   گروه تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. نوازنده  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  من ترانه پانزده سال دارم (۱۳۸۰)
  ۲ -  خانه خلوت (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   نوازنده   مدير تداركات   گروه تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. مدير تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  چهل سالگي (۱۳۸۷)
  ۲ -  يك قدم تا خدا (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   نوازنده   مدير تداركات   گروه تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شكوه بازگشت (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   نوازنده   مدير تداركات   گروه تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. مسئول جلوه هاي ويژه  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دلباخته (۱۳۷۸)
  ۲ -  باشگاه سري (۱۳۷۷)
  ۳ -  سفر به چزابه (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   نوازنده   مدير تداركات   گروه تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پسران مهتاب (ارتشي در تاريكي) (۱۳۸۱)
  ۲ -  سحرگاه پيروزي (۱۳۷۸)
  ۳ -  سفر شبانه (۱۳۷۶)
  ۴ -  خلع سلاح (۱۳۷۳)
  ۵ -  پناهنده (۱۳۷۲)
  ۶ -  مجنون (۱۳۶۹)
  ۷ -  افق (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   نوازنده   مدير تداركات   گروه تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عبور از تله (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.