سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عليرضا جلالی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / تهيه كننده (۴) / مدير توليد (۲) / پشتيباني توليد (۱) / دستيار توليد  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   پشتيباني توليد   دستيار توليد  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  باشگاه سري (۱۳۷۷)
  ۲ -  سفر به چزابه (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   پشتيباني توليد   دستيار توليد  
 1. تهيه كننده  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  ماهورا (۱۳۹۵)
  ۲ -  چاقي (۱۳۹۳)
  ۳ -  پايان خدمت (۱۳۹۲)
  ۴ -  روز سوم (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   پشتيباني توليد   دستيار توليد  
 1. مدير توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  باشگاه سري (۱۳۷۷)
  ۲ -  سفر به چزابه (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   پشتيباني توليد   دستيار توليد  
 1. پشتيباني توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سگ كشي (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   پشتيباني توليد   دستيار توليد  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پناهنده (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.