سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی بابايی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / دستيار فيلمبردار (۲) / گروه فني فيلمبرداري (۳) / تداركات (۱) / دستيار تداركات (۲) / با تشكر از (۲) / گروه فني (۱۳) / امور فني  (۵) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  كميته مجازات (۱۳۷۷)
  ۲ -  سينما سينماست (۱۳۷۶)
  ۳ -  راه و بيراه (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  هيولاي درون (۱۳۶۲)
  ۲ -  صمد در راه اژدها (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  شاهرگ (۱۳۷۶)
  ۲ -  بازي بزرگان (۱۳۶۹)
  ۳ -  تمام وسوسه هاي زمين (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  سايه هاي بلند باد (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دنيا (۱۳۸۰)
  ۲ -  تاتوره (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  تيك (۱۳۸۰)
  ۲ -  زير پوست شهر (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۱۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  بدوك (۱۳۷۰)
  ۲ -  عبور از غبار (۱۳۶۸)
  ۳ -  آري چنين بود (۱۳۶۷)
  ۴ -  ارثيه (۱۳۶۷)
  ۵ -  انسان و اسلحه (۱۳۶۷)
  ۶ -  سازمان 4 (۱۳۶۶)
  ۷ -  كاني مانگا (۱۳۶۶)
  ۸ -  گرفتار (۱۳۶۶)
  ۹ -  مكافات (۱۳۶۶)
  ۱۰ -  بهار (۱۳۶۴)
  ۱۱ -  سامان (۱۳۶۴)
  ۱۲ -  گمشده (۱۳۶۴)
  ۱۳ -  يوزپلنگ (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۵)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  محكومين (۱۳۶۶)
  ۲ -  حادثه (۱۳۶۳)
  ۳ -  ميلاد (۱۳۶۳)
  ۴ -  آلوده (۱۳۵۴)
  ۵ -  حسرت (۱۳۵۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.