سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حميد سيفی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / تدوين (۳) / دستيار صداگذاري (۱) / دستيار ميكس (۱) / ساخت آنونس  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تدوين   دستيار صداگذاري   دستيار ميكس   ساخت آنونس  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  انسان و اسلحه (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تدوين   دستيار صداگذاري   دستيار ميكس   ساخت آنونس  
 1. تدوين  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  پروانگي (۱۳۹۰)
  ۲ -  مجنون ليلي (۱۳۸۶)
  ۳ -  گرگ و ميش (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تدوين   دستيار صداگذاري   دستيار ميكس   ساخت آنونس  
 1. دستيار صداگذاري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دلاوران كوچه دلگشا (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تدوين   دستيار صداگذاري   دستيار ميكس   ساخت آنونس  
 1. دستيار ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دلاوران كوچه دلگشا (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تدوين   دستيار صداگذاري   دستيار ميكس   ساخت آنونس  
 1. ساخت آنونس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گرگ و ميش (۱۳۸۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.