سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مجتبی راعی

  تاريخ و محل تولد
سيزدهم اسفند ماه سال 1336
اصفهان

 زندگينامه  

مجتبي راعي متولد 1336 اصفهان، فارغ التحصيل كارگرداني سينما از دانشكده سينما تئاتر دانشگاه هنر است. وي نخستين فيلمش، با نام «انسان و اسلحه» را به عنوان پايان نامه تحصيلي ارائه داد و اين آغازگر فعاليت حرفه اي او بود. راعي در كنار كارگرداني و نويسندگي به تدريس كارگرداني نيز مشغول است.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱۱) / مشاور كارگردان (۲) / نويسنده (۹) / بازنويسي فيلمنامه (۱) / تهيه كننده (۱) / تدوين (۳) / طراح صحنه (۲) / دكور  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   تدوين   طراح صحنه   دكور  
 1. كارگردان  : (۱۱)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ترنج (۱۳۹۱)
  ۲ -  عصر روز دهم (۱۳۸۷)
  ۳ -  سفر به هيدالو (۱۳۸۴)
  ۴ -  صنوبر (۱۳۸۰)
  ۵ -  جنگجوي پيروز (۱۳۷۷)
  ۶ -  تولد يك پروانه (۱۳۷۶)
  ۷ -  غزال (۱۳۷۴)
  ۸ -  جاي امن (۱۳۷۲)
  ۹ -  تونل (۱۳۷۱)
  ۱۰ -  تابستان 58 (۱۳۶۸)
  ۱۱ -  انسان و اسلحه (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   تدوين   طراح صحنه   دكور  
 1. مشاور كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  گيتا (۱۳۹۴)
  ۲ -  مرزي براي زندگي (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   تدوين   طراح صحنه   دكور  
 1. نويسنده  : (۹)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ترنج (۱۳۹۱)
  ۲ -  عصر روز دهم (۱۳۸۷)
  ۳ -  سفر به هيدالو (۱۳۸۴)
  ۴ -  صنوبر (۱۳۸۰)
  ۵ -  جنگجوي پيروز (۱۳۷۷)
  ۶ -  غزال (۱۳۷۴)
  ۷ -  تونل (۱۳۷۱)
  ۸ -  تابستان 58 (۱۳۶۸)
  ۹ -  انسان و اسلحه (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   تدوين   طراح صحنه   دكور  
 1. بازنويسي فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جاي امن (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   تدوين   طراح صحنه   دكور  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  انسان و اسلحه (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   تدوين   طراح صحنه   دكور  
 1. تدوين  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  مرزي براي زندگي (۱۳۸۳)
  ۲ -  روياي سبز (۱۳۷۸)
  ۳ -  جاي امن (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   تدوين   طراح صحنه   دكور  
 1. طراح صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تولد يك پروانه (۱۳۷۶)
  ۲ -  تونل (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   تدوين   طراح صحنه   دكور  
 1. دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تابستان 58 (۱۳۶۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.