سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

  جشنواره های مربوط به    داريوش مهرجويي
بين المللي فيلم فجر ـ دوره سي و يکم
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۹۱ شركت كننده (-----------) ( ---------- )
برای فيلم : چه خوبه كه برگشتي
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره سي ام
بخش مسابقه سينماي ايران
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۹۰ شركت كننده (-----------) ( ---------- )
برای فيلم : نارنجي پوش
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره سي ام
بخش مسابقه سينماي آسيا
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۹۰ شركت كننده (-----------) ( ---------- )
برای فيلم : نارنجي پوش
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره سي ام
بخش مسابقه بين الملل
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۹۰ برگزيده جايزه بين المذاهب بهترين فيلم
برای فيلم : نارنجي پوش
۱۳۹۰ برگزيده سيمرغ بلورين بهترين فيلم
برای فيلم : نارنجي پوش
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره بيست و نهم
بخش مسابقه بين الملل
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۹ برگزيده سيمرغ بلورين بهترين كارگرداني
برای فيلم : آسمان محبوب
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره بيست و نهم
بخش مسابقه سينماي ايران
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۹ كانديدا (-----------) بهترين فيلمنامه
برای فيلم : آسمان محبوب
۱۳۸۹ كانديدا (-----------) بهترين كارگرداني
برای فيلم : آسمان محبوب
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره بيست و پنجم
بخش برگزيده تماشاگران
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۵ برگزيده سيمرغ بلورين فيلم
برای فيلم : سنتوري
 
جشن خانه سينما ـ دوره هشتم
بخش مسابقه فيلم هاي بلند
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۳ كانديدا (-----------) بهترين فيلم
برای فيلم : مهمان مامان
۱۳۸۳ كانديدا (-----------) بهترين كارگرداني
برای فيلم : مهمان مامان
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره بيست و دوم
بخش مسابقه سينماي ايران
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۲ كانديدا (-----------) بهترين فيلمنامه
برای فيلم : مهمان مامان
۱۳۸۲ كانديدا (-----------) بهترين كارگرداني
برای فيلم : مهمان مامان
۱۳۸۲ برگزيده سيمرغ بلورين بهترين فيلم
برای فيلم : مهمان مامان
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره بيست و دوم
بخش مسابقه از ديدگاه منتقدان
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۲ برگزيده لوح بهترين فيلم بهترين فيلم
برای فيلم : مهمان مامان
 
بين المللي فيلم اجتماعي آبادان ـ دوره چهارم
بخش مسابقه سينماي اجتماعي
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۱ برگزيده لوح تقدير بهترين فيلمنامه
برای فيلم : بماني
۱۳۸۱ برگزيده تنديس نخل زرين بهترين فيلمنامه
برای فيلم : بماني
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره هجدهم
بخش مسابقه سينماي ايران
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۸ كانديدا (-----------) بهترين كارگرداني
برای فيلم : ميكس
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره هفدهم
بخش بهترين هاي سينماي ايران بعد از انقلاب اسلامي
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۷ برگزيده نامشخص بهترين فيلم
برای فيلم : سارا
۱۳۷۷ برگزيده نامشخص بهترين فيلم
برای فيلم : هامون
 
جشن خانه سينما ـ دوره دوم
بخش مسابقه فيلم هاي بلند
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۷ كانديدا (-----------) بهترين كارگرداني
برای فيلم : بانو
۱۳۷۷ كانديدا (-----------) بهترين فيلمنامه
برای فيلم : درخت گلابي
 
جشن خانه سينما ـ دوره اول
بخش مسابقه فيلم هاي بلند
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۶ كانديدا (-----------) بهترين فيلم
برای فيلم : ليلا
۱۳۷۶ برگزيده تنديس بهترين فيلمنامه
برای فيلم : ليلا
۱۳۷۶ برگزيده تنديس بهترين كارگرداني
برای فيلم : ليلا
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره شانزدهم
بخش مسابقه سينماي ايران
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۶ كانديدا (-----------) بهترين فيلم
برای فيلم : درخت گلابي
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره پانزدهم
بخش مسابقه سينماي ايران
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۵ كانديدا (-----------) بهترين فيلمنامه
برای فيلم : ليلا
۱۳۷۵ كانديدا (-----------) بهترين فيلم
برای فيلم : ليلا
۱۳۷۵ كانديدا (-----------) بهترين كارگرداني
برای فيلم : ليلا
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره سيزدهم
بخش مسابقه سينماي ايران
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۳ كانديدا (-----------) بهترين فيلمنامه
برای فيلم : پري
۱۳۷۳ كانديدا (-----------) بهترين فيلم
برای فيلم : پري
۱۳۷۳ برگزيده سيمرغ بلورين بهترين كارگرداني
برای فيلم : پري
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره يازدهم
بخش مسابقه سينماي ايران
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۱ كانديدا (-----------) بهترين فيلم
برای فيلم : سارا
۱۳۷۱ كانديدا (-----------) بهترين كارگرداني
برای فيلم : سارا
۱۳۷۱ برگزيده سيمرغ بلورين بهترين فيلمنامه
برای فيلم : سارا
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره هشتم
بخش مسابقه سينماي ايران
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۶۸ برگزيده سيمرغ بلورين بهترين فيلمنامه
برای فيلم : هامون
۱۳۶۸ برگزيده سيمرغ بلورين بهترين كارگرداني
برای فيلم : هامون
۱۳۶۸ برگزيده جايزه ويژه هيأت داوران بهترين فيلم
برای فيلم : هامون
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره ششم
بخش مسابقه سينماي ايران
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۶۶ كانديدا (-----------) بهترين كارگرداني
برای فيلم : شيرك
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره پنجم
بخش مسابقه فيلم هاي بلند
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۶۵ كانديدا (-----------) بهترين فيلمنامه
برای فيلم : اجاره نشين ها
۱۳۶۵ كانديدا (-----------) بهترين تدوين
برای فيلم : اجاره نشين ها
۱۳۶۵ كانديدا (-----------) بهترين كارگرداني
برای فيلم : اجاره نشين ها
 
سينمايي سپاس تهران ـ دوره سوم
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۴۹ برگزيده نامشخص بهترين فيلمنامه
برای فيلم : آقاي هالو
۱۳۴۹ برگزيده نامشخص بهترين كارگرداني
برای فيلم : آقاي هالو
 
بين المللي سينمايي فيلم هاي ايراني وزارت فرهنگ و هنر
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۴۹ برگزيده نامشخص بهترين فيلم دوم
برای فيلم : گاو
 
سينمايي سپاس تهران ـ دوره دوم
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۴۸ برگزيده نامشخص بهترين فيلمنامه
برای فيلم : گاو
 

    خانه |  درباره ما  |  تماس با ما  |  قوانین و مقررات  |  منابع |  جشنواره سينما |  خبر  
  كليه حقوق اين سايت براي sourehcinema.com محفوظ ميباشد
Copyright © 2003-2016 SourehCinema.com All rights reserved
توسعه دهندگان سايت  Email: info@sourehcinema.com