سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
جزييات اصلی
تمام عوامل
شركت تهيه كننده
( ) تمام جشنواره ها
( ) جشنواره داخلی
( ) جشنواره خارجی
( ) ديدگاه عوامل فيلم
( ) خلاصه داستان فيلم
تمام رويدادها
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک هنرمندان
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
( ) آلبوم عكس
( ) عكس های  فيلم 
( ) عکس های پشت صحنه
( ) پوستر
( ) گزيده سكانس
( ) محل فيلمبرداری
( ) مسائل فنی
( ) سايت های اختصاصی

 جشنواره های فيلم كيميا (۱۳۷۳)
جشنواره بين المللي سينما در جهان اسلام و جهان عرب  (ونزوئلا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۹ شركت كننده (-----------) فيلم
هارون يشايائي
 
جشنواره دفاع مقدس ـ دوره هشتم   (ايران )
بخش مسابقه فيلم هاي بلند ـ دفاع مقدس (بيست ساله)
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۹ شركت كننده (-----------) فيلم
 
جشنواره دفاع مقدس ـ دوره هشتم   (ايران )
بخش مسابقه عكس بيست ساله
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۹ شركت كننده (-----------) عكس
فواد نجف زاده
 
جشنواره بين المللي فيلم اجتماعي آبادان ـ دوره اول  (ايران )
بخش سينماي اجتماعي در آينه دفاع مقدس
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۸ شركت كننده (-----------) فيلم
 
جشنواره بين المللي فيلم فجر ـ دوره هجدهم  (ايران )
بخش دورتر از قاب: محمود كلاري
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۸ شركت كننده (-----------) فيلم
 
جشنواره بين المللي فيلم فجر ـ دوره هفدهم   (ايران )
بخش دورتر از قاب: هارون يشايائي
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۷ شركت كننده (-----------) فيلم
 
جشنواره بين المللي فيلم فجر ـ دوره هفدهم   (ايران )
بخش براي تمام فصول خسرو شكيبايي
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۷ شركت كننده (-----------) فيلم
 
جشنواره بين المللي فيلم هانوي ـ دوره پنجم  (ويتنام )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۷ شركت كننده (-----------) فيلم
هارون يشايائي
 
جشنواره بين المللي فيلم داكا ـ دوره پنجم  (بنگلادش )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۶ شركت كننده (-----------) فيلم
هارون يشايائي
 
جشنواره بين المللي تاشكند ـ دوره دوازدهم  (ازبكستان )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۶ شركت كننده (-----------) فيلم
هارون يشايائي
 
جشنواره بين المللي فيلم كن ـ دوره چهل و نهم  (فرانسه )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۵ شركت كننده (-----------) فيلم
هارون يشايائي
 
جشنواره بين المللي فيلم هاي ايراني در دانشگاه بركلي  (آمريكا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۵ شركت كننده (-----------) فيلم
هارون يشايائي
 
جشنواره بين المللي فيلم هاي ايراني در مركز فرهنگي لينكلن نيويورك  (آمريكا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۵ شركت كننده (-----------) فيلم
هارون يشايائي
 
جشنواره بين المللي فيلم هاي ايراني در مركز فيلم آسيا در كلمبو  (سريلانكا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۵ شركت كننده (-----------) فيلم
هارون يشايائي
 
جشنواره بين المللي فيلم هاي ايراني در مركز فيلم شيكاگو ـ دوره هفتم  (آمريكا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۵ شركت كننده (-----------) فيلم
هارون يشايائي
 
جشنواره دنياي سينما فيلادلفيا ـ دوره پنجم  (آمريكا )
بخش غير رقابتي
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۵ شركت كننده (-----------) فيلم
هارون يشايائي
 
جشنواره بين المللي فيلم واشنگتن دي سي ـ دوره دهم  (آمريكا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۵ شركت كننده (-----------) فيلم
هارون يشايائي
 
جشنواره دفاع مقدس ـ دوره ششم  (ايران )
بخش مسابقه مواد تبليغاتي فيلم ها
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۵ شركت كننده (-----------) پوستر (اعلان ديواري)
برگزيده پنج سكه بهار آزادي بهترين نمونه فيلم (آنونس)
عباس گنجوي
برگزيده ديپلم افتخار بهترين نمونه فيلم (آنونس)
عباس گنجوي
برگزيده پلاك بلورين بهترين نمونه فيلم (آنونس)
عباس گنجوي
 
جشنواره دفاع مقدس ـ دوره ششم  (ايران )
بخش مسابقه فيلم هاي بلند
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۵ كانديدا (-----------) بهترين تهيه كنندگي
پخشيران
كانديدا (-----------) بهترين صحنه آرايي
احمدرضا درويش
كانديدا (-----------) بهترين كارگرداني
احمدرضا درويش
كانديدا (-----------) بهترين جلوه هاي ويژه
محمدرضا شرف الدين
كانديدا (-----------) نقش اول مرد
خسرو شكيبايي
برگزيده پنج سكه بهار آزادي بهترين صدابرداري
بهروز معاونيان
برگزيده ديپلم افتخار بهترين صدابرداري
بهروز معاونيان
برگزيده پلاك بلورين بهترين صدابرداري
بهروز معاونيان
 
جشنواره بين المللي فيلم هاي ايراني در موزه هنرهاي زيباي بوستن  (آمريكا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۴ شركت كننده (-----------) فيلم
هارون يشايائي
 
جشنواره بين المللي فيلم مونترال ـ دوره نوزدهم  (كانادا )
بخش سينماي امروز و فردا
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۴ شركت كننده (-----------) فيلم
هارون يشايائي
 
جشنواره بين المللي فيلم رشد ـ دوره بيست و پنجم  (ايران )
بخش مسابقه ـ فيلم هاي بلند تربيتي اولياء و مربيان
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۴ برگزيده كتاب سيمين بهترين فيلم
هارون يشايائي
 
جشنواره بين المللي فيلم رشد ـ دوره بيست و پنجم  (ايران )
بخش جوايز تخصصي گروه فيلم هاي تربيتي
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۴ برگزيده نامشخص بهترين فيلمبرداري
محمود كلاري
 
جشنواره بين المللي فيلم فجر ـ دوره چهاردهم   (ايران )
بخش مسابقه مواد تبليغاتي فيلم ها
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۴ كانديدا (-----------) پوستر (اعلان ديواري)
مجيد اخوان
شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
ايرج گل افشان
شركت كننده (-----------) بهترين عكاسي
فواد نجف زاده
 
جشنواره بين المللي فيلم فجر ـ دوره سيزدهم   (ايران )
بخش مسابقه سينماي ايران
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۳ برگزيده جايزه ويژه هيأت داوران بهترين فيلم
پخشيران
كانديدا (-----------) بهترين موسيقي متن
احمد پژمان
كانديدا (-----------) بهترين صحنه آرايي
احمدرضا درويش
كانديدا (-----------) بهترين كارگرداني
احمدرضا درويش
برگزيده ديپلم افتخار بهترين فيلمنامه
احمدرضا درويش
برگزيده سيمرغ بلورين بهترين صدابرداري
اصغر شاهوردي
برگزيده سيمرغ بلورين بهترين جلوه هاي ويژه
محمدرضا شرف الدين
برگزيده سيمرغ بلورين نقش اول مرد
خسرو شكيبايي
كانديدا (-----------) نقش اول زن
بيتا فرهي
كانديدا (-----------) بهترين فيلمبرداري
محمود كلاري
كانديدا (-----------) نقش دوم مرد
رضا كيانيان
كانديدا (-----------) بهترين تدوين
عباس گنجوي
كانديدا (-----------) بهترين صداگذاري
بهروز معاونيان
برگزيده سيمرغ بلورين بهترين صدابرداري
بهروز معاونيان
كانديدا (-----------) بهترين صداگذاري
جهانگير ميرشكاري
 

    خانه |  درباره ما  |  تماس با ما  |  قوانین و مقررات  |  منابع |  جشنواره سينما |  خبر  
  كليه حقوق اين سايت براي sourehcinema.com محفوظ ميباشد
Copyright © 2003-2016 SourehCinema.com All rights reserved
توسعه دهندگان سايت  Email: info@sourehcinema.com