سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
جزييات اصلی
تمام عوامل
شركت تهيه كننده
( ) تمام جشنواره ها
( ) جشنواره داخلی
( ) جشنواره خارجی
( ) ديدگاه عوامل فيلم
( ) خلاصه داستان فيلم
تمام رويدادها
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک هنرمندان
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
( ) آلبوم عكس
( ) عكس های  فيلم 
( ) عکس های پشت صحنه
( ) پوستر
( ) گزيده سكانس
( ) محل فيلمبرداری
( ) مسائل فنی
( ) سايت های اختصاصی

 جشنواره های فيلم آژانس شيشه اي (۱۳۷۶)
جشنواره فوروم دزايماژ پاريس  (فرانسه )
بخش مسابقه ـ تهران سيماي يك شهر
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۲ شركت كننده (-----------) فيلم
بنياد سينمايي فارابي
شركت كننده (-----------) فيلم
وراهنر
 
جشنواره بين المللي فيلم رن (چشم انداز ايران) ـ دوره چهاردهم  (فرانسه )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۱ شركت كننده (-----------) فيلم
بنياد سينمايي فارابي
شركت كننده (-----------) فيلم
وراهنر
 
جشنواره بين المللي فيلم اجتماعي آبادان ـ دوره دوم  (ايران )
بخش مسابقه سينماي اجتماعي
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۹ برگزيده تنديس نخل زرين بهترين تهيه كنندگي
بنياد سينمايي فارابي
برگزيده تنديس نخل زرين بهترين تهيه كنندگي
وراهنر
 
جشنواره بين المللي فيلم هاي ايراني در موزه سينمايي بلگراد ـ دوره دوم  (يوگسلاوي )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۹ شركت كننده (-----------) فيلم
بنياد سينمايي فارابي
شركت كننده (-----------) فيلم
وراهنر
 
جشنواره بين المللي مد فيلم رم ـ دوره ششم  (ايتاليا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۹ شركت كننده (-----------) فيلم
بنياد سينمايي فارابي
شركت كننده (-----------) فيلم
وراهنر
 
جشنواره دفاع مقدس ـ دوره هشتم   (ايران )
بخش مسابقه فيلم هاي بلند ـ دفاع مقدس (بيست ساله)
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۹ شركت كننده (-----------) فيلم
 
جشنواره هفته فيلم ايران در آپاتي و سپيرم  (مجارستان )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۹ شركت كننده (-----------) فيلم
بنياد سينمايي فارابي
شركت كننده (-----------) فيلم
وراهنر
 
جشنواره بين المللي فيلم كلكته ـ دوره پنجم  (هندوستان )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۸ شركت كننده (-----------) فيلم
بنياد سينمايي فارابي
شركت كننده (-----------) فيلم
وراهنر
 
جشنواره بين المللي فيلم اجتماعي آبادان ـ دوره اول  (ايران )
بخش سينماي اجتماعي در آينه دفاع مقدس
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۸ شركت كننده (-----------) فيلم
 
جشنواره بين المللي فيلم اجتماعي آبادان ـ دوره اول  (ايران )
بخش مسابقه سينماي اجتماعي
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۸ شركت كننده (-----------) فيلم
 
جشنواره بين المللي فيلم سينه كوئيست ـ دوره دهم  (آمريكا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۸ شركت كننده (-----------) فيلم
بنياد سينمايي فارابي
شركت كننده (-----------) فيلم
وراهنر
 
جشنواره بين المللي فيلم برلين ـ دوره چهل و نهم  (آلمان )
بخش فروم
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۷ شركت كننده (-----------) فيلم
بنياد سينمايي فارابي
شركت كننده (-----------) فيلم
وراهنر
 
جشنواره بين المللي فيلم هاي ايراني در مركز فيلم شيكاگو ـ دوره نهم  (آمريكا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۷ شركت كننده (-----------) فيلم
بنياد سينمايي فارابي
شركت كننده (-----------) فيلم
وراهنر
 
جشنواره دفاع مقدس ـ دوره هفتم   (ايران )
بخش مسابقه فيلم هاي بلند
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۷ برگزيده لوح افتخار بهترين تهيه كنندگي
بنياد سينمايي فارابي
برگزيده لوح افتخار بهترين تهيه كنندگي
وراهنر
برگزيده شش سكه بهار آزادي بهترين تهيه كنندگي
بنياد سينمايي فارابي
برگزيده شش سكه بهار آزادي بهترين تهيه كنندگي
وراهنر
برگزيده تنديس جشنواره بهترين تهيه كنندگي
بنياد سينمايي فارابي
برگزيده تنديس جشنواره بهترين تهيه كنندگي
وراهنر
برگزيده لوح افتخار نقش اول مرد
پرويز پرستويي
برگزيده شش سكه بهار آزادي نقش اول مرد
پرويز پرستويي
برگزيده تنديس جشنواره نقش اول مرد
پرويز پرستويي
برگزيده لوح افتخار بهترين فيلمنامه
ابراهيم حاتمي كيا
برگزيده لوح افتخار بهترين كارگرداني
ابراهيم حاتمي كيا
برگزيده هشت سكه بهار آزادي بهترين فيلمنامه
ابراهيم حاتمي كيا
برگزيده هشت سكه بهار آزادي بهترين كارگرداني
ابراهيم حاتمي كيا
برگزيده تنديس جشنواره بهترين فيلمنامه
ابراهيم حاتمي كيا
برگزيده تنديس جشنواره بهترين كارگرداني
ابراهيم حاتمي كيا
كانديدا (-----------) بهترين صدابرداري
محمود سماك باشي
 
جشنواره سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در بوسني  (بوسني )
بخش بزرگداشت ابراهيم حاتمي كيا
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۷ شركت كننده (-----------) فيلم
بنياد سينمايي فارابي
شركت كننده (-----------) فيلم
وراهنر
 
جشنواره جشن خانه سينما ـ دوره دوم  (ايران )
بخش مسابقه ـ پوستر (اعلان ديواري)
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۷ شركت كننده (-----------) پوستر (اعلان ديواري)
علي وزيريان
 
جشنواره جشن خانه سينما ـ دوره دوم  (ايران )
بخش مسابقه فيلم هاي بلند
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۷ كانديدا (-----------) بهترين كيفيت لابراتواري
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
كانديدا (-----------) بهترين فيلم
بنياد سينمايي فارابي
كانديدا (-----------) بهترين فيلم
وراهنر
كانديدا (-----------) بهترين موسيقي متن
مجيد انتظامي
برگزيده تنديس نقش اول مرد
پرويز پرستويي
برگزيده تنديس بهترين كارگرداني
ابراهيم حاتمي كيا
كانديدا (-----------) بهترين تدوين
هايده صفي ياري
 
جشنواره هفته فيلم هاي ايراني در موزه هنرهاي زيباي بوستن  (آمريكا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۷ شركت كننده (-----------) فيلم
بنياد سينمايي فارابي
شركت كننده (-----------) فيلم
وراهنر
 
جشنواره بين المللي فيلم فجر ـ دوره هفدهم   (ايران )
بخش بهترين هاي سينماي ايران بعد از انقلاب اسلامي
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۷ برگزيده نامشخص فيلم برگزيده نوع سياسي
ابراهيم حاتمي كيا
 
جشنواره بين المللي فيلم فجر ـ دوره شانزدهم  (ايران )
بخش مسابقه سينماي ايران
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۶ برگزيده سيمرغ بلورين بهترين فيلم
بنياد سينمايي فارابي
برگزيده سيمرغ بلورين بهترين فيلم
وراهنر
برگزيده سيمرغ بلورين بهترين موسيقي متن
مجيد انتظامي
برگزيده سيمرغ بلورين نقش دوم زن
بيتا بادران
برگزيده سيمرغ بلورين نقش اول مرد
پرويز پرستويي
كانديدا (-----------) بهترين طراحي صحنه
حميدرضا چاركچيان
برگزيده سيمرغ بلورين بهترين فيلمنامه
ابراهيم حاتمي كيا
برگزيده سيمرغ بلورين بهترين كارگرداني
ابراهيم حاتمي كيا
برگزيده ديپلم افتخار نقش دوم مرد
حبيب رضايي
كانديدا (-----------) بهترين صداگذاري
محسن روشن
كانديدا (-----------) بهترين فيلمبرداري
عزيز ساعتي
برگزيده سيمرغ بلورين بهترين تدوين
هايده صفي ياري
برگزيده سيمرغ بلورين نقش دوم مرد
رضا كيانيان
كانديدا (-----------) بهترين چهره پردازي
مهرداد ميركياني
 
جشنواره بين المللي فيلم فجر ـ دوره شانزدهم  (ايران )
بخش روايت سبز ـ ابراهيم حاتمي كيا
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۶ شركت كننده (-----------) فيلم
 

    خانه |  درباره ما  |  تماس با ما  |  قوانین و مقررات  |  منابع |  جشنواره سينما |  خبر  
  كليه حقوق اين سايت براي sourehcinema.com محفوظ ميباشد
Copyright © 2003-2016 SourehCinema.com All rights reserved
توسعه دهندگان سايت  Email: info@sourehcinema.com