سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
مقررات جشنواره
يادداشت دبير جشنواره
بيانيه هيات داوران
اهداف جشنواره
موضوعات جشنواره
توضيحات
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک هنرمندان
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدی
آلبوم عكس
افتتاحيه
نشست هاى مطبوعاتى
اختتاميه
گوشه و كنار
روزشمار آلبوم عكس
هنرمندان
شرکت ها
فيلمها
هنرمندان
شرکت ها
کشورهای شرکت کننده
.:.    هيأت داوران     .:.
..رييس هيأت داوران
..داور
..دبير
هيأت انتخاب
جوايزاهداشده
بخشهاي جشنواره
موضوعات جوايز

 جشن خانه سينما ـ دوره ششم(۱۳۸۱)

 مقررات جشنواره :
ماده 1 ـ  تنديس خانه ي سينما به منظور تشويق، تقدير و حمايت از رونق، توسعه و نوآوري هنر و صنعت سينماي ايران و ارزيابي عملكرد دست اندركاران سينماي ايران، از ديدگاهي تخصصي به برگزيدگان منتخب اعضاي آكادمي داوري خانه سينما به شرح زير در روز 21 شهريور هر سال ـ روز سينماـ اهدا خواهد شد:
    1ـ تنديس بهترين فيلم
    2ـ تنديس بهترين كارگرداني
    3ـ تنديس بهترين فيلمنامه
    4ـ تنديس بهترين بازيگر مرد (ايفاي نقش اول)
    5ـ تنديس بهترين بازيگر زن  (ايفاي نقش اول)
    6ـ تنديس بهترين بازيگر مرد (ايفاي نقش مكمل)
    7ـ تنديس بهترين بازيگر زن  (ايفاي نقش مكمل)
    8ـ تنديس بهترين فليمبرداري
    9ـ تنديس بهترين تدوين
    10ـ تنديس بهترين موسيقي متن
    11ـ تنديس بهترين طراحي هنري فيلم
    12ـ تنديس بهترين صدابرداري
    13ـ تنديس بهترين صداگذاري و ميكس
    14ـ تنديس بهترين چهره پردازي
    15ـ تنديس بهترين جلوه هاي ويژه بصري (ميداني، تروكاژ، لابراتوار)
    16ـ تنديس بهترين عكس فيلم
    17ـ تنديس بهترين فيلم مستند
    18ـ تنديس بهترين فيلم انيميشن
    19ـ تنديس بهترين فيلم كوتاه داستاني
ماده 2 ـ  هيأت مديره از ميان كارشناسان و هنرمندان عضو خانه سينما 9 نفر را به عنوان هيأت رئيسه آكادمي داوري به مدت 3 ساله انتخاب مي كند. وظيفه اين هيأت بررسي تقاضاي عضويت اعضاي آكادمي داوري از جانب افراد و اصناف خانه سينما و تأييد يا رد آن، تعيين رشته ها و بخش هاي داوري و تعداد اعضا در هر بخش است.
ماده 3 ـ  اعضاي آكادمي داوري تنديس خانه سينما از ميان اعضاي خانه سينما پس از درخواست كتبي متقاضي عضويت با داشتن دو شرط از شرايط ذيل و پس از تأييد نهايي هيأت رئيسه آكادمي داوري خانه سينما به صورت دائم انتخاب مي شوند.
    1ـ داشتن تحصيلات در رشته سينما
    2ـ نامزدي يا دريافت جايزه جشنواره هاي معتبر داخلي يا خارجي
    3ـ سابقه فعاليت فرهنگي در زمينه سينما
    4ـ سابقه فعاليت مستمر حرفه اي در سينما
تبصره 1: هيأت رئيسه آكادمي مي تواند چهره هاي شاخص فرهنگي و هنري غير عضو خانه سينما را به عضويت آكادمي درآورد كه تعيين بخش داوري ان ها به عهده ي هيأت رئيسه خواهد بود.
تبصره 2: برندگان هر دوره جشن خانه سينما در صورت تقاضاي كتبي به عضويت آكادمي داوري پذيرفته مي شوند.
تبصره 3: با توجه به اهميت نقش منتقدين در ارتقاء كيفيت آثار سينمايي، اعضاي پذيرفته شده ي منتقدين در آكادمي داوري، پس از اعلام اسامي نامزدان دريافت تنديس در كليه رشته ها در رأي گيري مرحله دوم و گزينش برندگان نهايي مشاركت مي كنند.
ماده 4 ـ  هيأت مديره خانه سينما مسئوليت سازماندهي و سياست گذاري مراسم جشن خانه سينما و اهداي تنديس آن را برعهده دارد.
ماده 5 ـ  مديرعامل خانه سينما براي مراحل اجرايي مراسم جشن، شوراي برگزاري را انتخاب و به تأييد هيأت مديره مي رساند.
ماده 6 ـ  هيأت مديره و هيأت رئيسه آكادمي داوري خانه سينما و هركدام مي توانند حداكثر 2 تنديس افتخار را به منظور قدرداني از شايستگي ها و تلاش هاي تعدادي از دست اندركاران سينما يا ساير كساني كه به نحوي در زمينها هاي هنري، صنعتي تخصصي و خدماتي سينما فعاليت كرده اند، اهداء كنند.
ماده 7 ـ  كليه توليدات سينمايي كه از يازده مردادماه سال قبل تا دهم مردادماه سال برگزاري مراسم به نمايش عمومي درآمده اند مورد داوري قرارمي گيرند.
تبصره 1: فيلم هايي كه به هر دليل به نمايش عمومي درنيامده اند، در صورت تمايل تهيه كنندگان  آنها مي توانند متقاضي شركت در جشن خانه سينما باشند.
تبصره 2: تهيه كنندگان فيلم ها بايد كتباً تقاضاي شركت در جشن خانه سينما را ارائه كنند.
تبصره 3: فيلم ها پس از ارايه تقاضاي كتبي شركت در جشن خانه سينما، حق خارج شدن از مراحل داوري را ندارند.
تبصره 4: تقاضاي شركت در جشن خانه سينما به منزله پذيرش كليه مقررات آن است.
تبصره 5: فيلم هايي كه در دوره هاي قبل جشن خانه سينما شركت كرده اند، امكان حضور دوباره در جشن خانه سينما را ندارند.
ماده 8 ـ  با تشكيل دبيرخانه دائمي جشن خانه سينما كليه مراحل اجرايي داوري با اعضاي آكادمي داوري هماهنگ خواهد شد.
ماده 9 ـ  براي كليه اعضاي آكادمي داوري يك كارت شناسايي از طرف خانه سينما صادر خواهد شد كه فيلم هاي سينمايي را در طول سال در سينماهاي كشور تماشا كنند.
تبصره: كليه فيلم هاي متقاضي شركت در جشن خانه سينما از فروردين ماه تا مردادماه هر سال به تناوب براي اعضاي آكادمي داوري در خانه سينما نيز به نمايش در مي آيند.
ماده 10 ـ  كليه فيلم هاي سينمايي بايستي داراي پروانه نمايش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي باشند.
ماده 11 ـ  اعضاي آكادمي داوري پس از بررسي فيلم ها، نامزدهاي خود را تعيين كرده و به شرح زير نتايج آراي خود را ارائه مي نمايند:
    1 ـ 5 فيلم نامزد بهترين فيلم توسط بخش تهيه كنندگي اعضاي آكادمي داوري
    2 ـ 5 نفر نامزد بهترين كارگرداني توسط بخش كارگرداني اعضاي آكادمي داوري
    3 ـ 5 نفر نامزد بهترين فيلمنامه توسط بخش فيلمنامه نويسي اعضاي آكادمي داوري
    4ـ 5 نفر نامزد بهترين بازيگر مرد (نقش اول) توسط بخش بازيگري اعضاي آكادمي داوري
    5 ـ 5 نفر نامزد بهترين بازيگر زن (نقش اول) توسط بخش بازيگري اعضاي آكادمي داوري
    6 ـ 5 نفر نامزد بهترين بازيگر مرد (نقش مكمل) توسط بخش بازيگري اعضاي آكادمي داوري
    7 ـ 5 نفر نامزد بهترين بازيگر زن (نقش مكمل) توسط بخش بازيگري اعضاي آكادمي داوري
    8 ـ 5 نفر نامزد بهترين فيلمبرداري توسط بخش فيلمبرداري اعضاي آكادمي داوري
    9 ـ 5 نفر نامزد بهترين تدوين توسط بخش تدوين اعضاي آكادمي داوري
    10 ـ 5 نفر نامزد بهترين سازنده ي موسيقي متن توسط بخش موسيقي اعضاي آكادمي داوري
    11 ـ 5 نفر نامزد بهترين طراحي هنري فيلم توسط بخش طراحي اعضاي آكادمي داوري
    12 ـ 5 نفر نامزد بهترين صدابرداري توسط بخش صدا اعضاي آكادمي داوري
    13 ـ 5 نفر نامزد بهترين صداگذاري و ميكس توسط بخش صدا اعضاي آكادمي داوري
    14 ـ 5 نفر نامزد بهترين چهره پردازي توسط بخش چهره پردازي اعضاي آكادمي داوري
    15 ـ 5 نفر نامزد بهترين اجراي جلوه هاي ويژه بصري توسط بخش جلوه هاي ويژه اعضاي آكادمي داوري
    16 ـ 5 فيلم نامزد بهترين فيلم مستند توسط بخش مستند اعضاي آكادمي داوري
    17 ـ 5 فيلم نامزد بهترين فيلم انيميشن توسط بخش انيميشن اعضاي آكادمي داوري
    18 ـ 5 فيلم نامزد بهترين فيلم كوتاه داستاني توسط بخش فيلم كوتاه داستاني اعضاي آكادمي داوري
تبصره: در صورتي كه تعداد فيلم هاي متقاضي براي بخش هاي مستند، كوتاه داستاني و انيميشن زياد باشد، هيأت رئيسه آكادمي داوري مي تواند كميته انتخابي براي گزينش در هر رشته را تشكيل دهد.
ماده  12ـ  فرم دريافت آراي نامزدهاي هر رشته توسط هيأت رئيسه آكادمي داوري در اختيار اعضاي هر بخش مربوطه در آكادمي داوري قرار مي گيرد كه پس از تكميل، حداكثر تا تاريخ 19 مردادماه هر سال به دبيرخانه جشن عودت داده مي شود.
ماده  13ـ  بهترين هاي هر رشته توسط كليه اعضاي آكادمي انتخاب مي شوند. پس از اعلام نامزدهاي هر رشته در تاريخ 21 مردادماه هر سال، فرم هاي دريافت آراي بهترين هاي هر رشته مجدداً از طرف هيأت رئيسه آكادمي داوري در اختيار كليه ي اعضاي آكادمي داوري قرار مي گيرد. اين فرم ها پس از تكميل حداكثر تا تاريخ 19 شهريورماه هر سال به دبيرخانه جشن عودت داده مي شود.
ماده 14 ـ  كليه آراي هر دو مرحله توسط حداقل 5 نفر از اعضاي هيأت رئيسه آكادمي داوري شمارش مي شود و تا قبل از اعلام رسمي در اختيار هيچ كس قرار نمي گيرد و مخفي بودن آرا توسط هيأت رئيسه تضمين مي گردد.
ماده 15 ـ  انتخاب نامزدها و بهترين عكس توسط داوران بخش عكس به صورت جداگانه و براساس جدول زماني مشخص آن انجام مي گيرد.
ماده 16 ـ  به كليه برندگان يك تنديس خانه ي سينما همراه با يك ديپلم اهدا خواهد شد.
ماده 17 ـ  تصميم گيري در ساير موارد پيش بيني نشده به عهده ي هيأت مديره خانه سينما و در زمينه هاي داوري به عهده ي هيأت رئيسه آكادمي داوري خواهد بود.


 

    خانه |  درباره ما  |  تماس با ما  |  قوانین و مقررات  |  منابع |  جشنواره سينما |  خبر  
  كليه حقوق اين سايت براي sourehcinema.com محفوظ ميباشد
Copyright © 2003-2016 SourehCinema.com All rights reserved
توسعه دهندگان سايت  Email: info@sourehcinema.com