سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
طبقه بندی شده 
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلی
جشنواره خارجی
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک هنرمندان
 به تفکيک جشنواره ها
 به تفکيک کلمات کليدی
آرشيو
رويدادهاى فيلم
رويدادهای هنرمندان
رويدادهای جشنواره ها
 رويدادهای سينمای جهان
رويدادهای اصناف سينمايی
رويدادهای دفاتر تهيه و توليد
رويداد به تفكيك كلمات كليدی
سایت 

شناسنامه شغلی :   محصول  / استوديو ضبط موسيقي  / دوبلاژ  / استوديو صدا  / لابراتوار  / چاپ  / ظهور  / با تشكر از  / امور فني  
 شناسنامه شغلی :   محصول   استوديو ضبط موسيقي   دوبلاژ   استوديو صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   با تشكر از   امور فني  
 • محصول  : (۲)  مورد
  ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - كلنل (۱۳۶۹)

  ۲ - گردو (۱۳۶۶)
   شناسنامه شغلی :   محصول   استوديو ضبط موسيقي   دوبلاژ   استوديو صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   با تشكر از   امور فني  
 • استوديو ضبط موسيقي  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - ميلاد (۱۳۶۳)
   شناسنامه شغلی :   محصول   استوديو ضبط موسيقي   دوبلاژ   استوديو صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   با تشكر از   امور فني  
 • دوبلاژ  : (۳)  مورد
  ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - كلنل (۱۳۶۹)

  ۲ - مادر (۱۳۶۳)

  ۳ - ميلاد (۱۳۶۳)
   شناسنامه شغلی :   محصول   استوديو ضبط موسيقي   دوبلاژ   استوديو صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   با تشكر از   امور فني  
 • استوديو صدا  : (۳)  مورد
  ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - كلنل (۱۳۶۹)

  ۲ - مادر (۱۳۶۳)

  ۳ - ميلاد (۱۳۶۳)
   شناسنامه شغلی :   محصول   استوديو ضبط موسيقي   دوبلاژ   استوديو صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   با تشكر از   امور فني  
 • لابراتوار  : (۶۰)  مورد
  ( ۱۳۸۰ ) ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۶۰ ) ( ۱۳۵۰ )

  ۱ - انعكاس (۱۳۸۷)

  ۲ - استشهادي براي خدا (۱۳۸۶)

  ۳ - قاعده بازي (۱۳۸۵)

  ۴ - اسپاگتي در هشت دقيقه (۱۳۸۳)

  ۵ - بازنده (۱۳۸۳)

  ۶ - مرزي براي زندگي (۱۳۸۳)

  ۷ - هيام (۱۳۸۲)

  ۸ - سفر به شرق (۱۳۸۰)

  ۹ - دايره (۱۳۷۸)

  ۱۰ - شب بي پايان (۱۳۷۸)

  ۱۱ - شوخي (۱۳۷۸)

  ۱۲ - باد و شقايق (۱۳۷۶)

  ۱۳ - ترور (۱۳۷۶)

  ۱۴ - شاخ گاو (۱۳۷۴)

  ۱۵ - فرمان آتش (۱۳۷۴)

  ۱۶ - ايوب پيامبر (۱۳۷۲)

  ۱۷ - جاي امن (۱۳۷۲)

  ۱۸ - دره هزار فانوس (۱۳۷۲)

  ۱۹ - سپيديال (۱۳۷۲)

  ۲۰ - تيك تاك (۱۳۷۱)

  ۲۱ - چكمه (۱۳۷۱)

  ۲۲ - سايه هاي هجوم (۱۳۷۱)

  ۲۳ - صبح روز بعد (۱۳۷۱)

  ۲۴ - ايليا، نقاش جوان (۱۳۷۰)

  ۲۵ - خمره (۱۳۷۰)

  ۲۶ - دادستان (۱۳۷۰)

  ۲۷ - شرم (۱۳۷۰)

  ۲۸ - آتش در خرمن (۱۳۶۹)

  ۲۹ - آهوي وحشي (۱۳۶۹)

  ۳۰ - كلنل (۱۳۶۹)

  ۳۱ - آري چنين بود (۱۳۶۷)

  ۳۲ - باو (۱۳۶۷)

  ۳۳ - روزنه (۱۳۶۷)

  ۳۴ - سفر عشق (۱۳۶۷)

  ۳۵ - عبور (۱۳۶۷)

  ۳۶ - گرداب سكندر (۱۳۶۷)

  ۳۷ - گل (۱۳۶۷)

  ۳۸ - آن سوي آتش (۱۳۶۶)

  ۳۹ - يار در خانه (۱۳۶۶)

  ۴۰ - خانه دوست كجاست؟ (۱۳۶۵)

  ۴۱ - رابطه (۱۳۶۵)

  ۴۲ - گال (۱۳۶۵)

  ۴۳ - هشت و نيم شب (۱۳۶۵)

  ۴۴ - آب، باد، خاك (۱۳۶۴)

  ۴۵ - بهار (۱۳۶۴)

  ۴۶ - عاشق كوچك (۱۳۶۴)

  ۴۷ - عياران و طراران (۱۳۶۴)

  ۴۸ - گره (۱۳۶۴)

  ۴۹ - ماديان (۱۳۶۴)

  ۵۰ - صف (۱۳۶۳)

  ۵۱ - گلهاي داوودي (۱۳۶۳)

  ۵۲ - مادر (۱۳۶۳)

  ۵۳ - ميلاد (۱۳۶۳)

  ۵۴ - همه فرزندان من (۱۳۶۳)

  ۵۵ - آواي غيب (۱۳۶۲)

  ۵۶ - حاجي واشنگتن (۱۳۶۱)

  ۵۷ - دونده (۱۳۶۱)

  ۵۸ - بند (۱۳۶۰)

  ۵۹ - چوپانان كوير (۱۳۵۹)

  ۶۰ - خانه آقاي حقدوست (۱۳۵۹)
   شناسنامه شغلی :   محصول   استوديو ضبط موسيقي   دوبلاژ   استوديو صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   با تشكر از   امور فني  
 • چاپ  : (۲۶)  مورد
  ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۶۰ ) ( ۱۳۵۰ )

  ۱ - آن سوي آينه (۱۳۷۶)

  ۲ - كلنل (۱۳۶۹)

  ۳ - آري چنين بود (۱۳۶۷)

  ۴ - باو (۱۳۶۷)

  ۵ - روزنه (۱۳۶۷)

  ۶ - سفر عشق (۱۳۶۷)

  ۷ - عبور (۱۳۶۷)

  ۸ - گرداب سكندر (۱۳۶۷)

  ۹ - گل (۱۳۶۷)

  ۱۰ - يار در خانه (۱۳۶۶)

  ۱۱ - رابطه (۱۳۶۵)

  ۱۲ - بهار (۱۳۶۴)

  ۱۳ - عاشق كوچك (۱۳۶۴)

  ۱۴ - عياران و طراران (۱۳۶۴)

  ۱۵ - گره (۱۳۶۴)

  ۱۶ - صف (۱۳۶۳)

  ۱۷ - گلهاي داوودي (۱۳۶۳)

  ۱۸ - مادر (۱۳۶۳)

  ۱۹ - ميلاد (۱۳۶۳)

  ۲۰ - همه فرزندان من (۱۳۶۳)

  ۲۱ - آواي غيب (۱۳۶۲)

  ۲۲ - حاجي واشنگتن (۱۳۶۱)

  ۲۳ - دونده (۱۳۶۱)

  ۲۴ - بند (۱۳۶۰)

  ۲۵ - چوپانان كوير (۱۳۵۹)

  ۲۶ - خانه آقاي حقدوست (۱۳۵۹)
   شناسنامه شغلی :   محصول   استوديو ضبط موسيقي   دوبلاژ   استوديو صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   با تشكر از   امور فني  
 • ظهور  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - آن سوي آينه (۱۳۷۶)
   شناسنامه شغلی :   محصول   استوديو ضبط موسيقي   دوبلاژ   استوديو صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   با تشكر از   امور فني  
 • با تشكر از  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - جهان پهلوان تختي (۱۳۷۶)
   شناسنامه شغلی :   محصول   استوديو ضبط موسيقي   دوبلاژ   استوديو صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   با تشكر از   امور فني  
 • امور فني  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - شاخ گاو (۱۳۷۴) •     خانه |  درباره ما  |  تماس با ما  |  قوانین و مقررات  |  منابع |  جشنواره سينما |  خبر  
    كليه حقوق اين سايت براي sourehcinema.com محفوظ ميباشد
  Copyright © 2003-2016 SourehCinema.com All rights reserved
  توسعه دهندگان سايت  Email: info@sourehcinema.com